CPB: Digitaal ongeletterden hebben lager loon en vaker geen werk

Mensen met weinig digitale vaardigheden hebben een lager uurloon en vaker geen betaald werk dan mensen die goed overweg kunnen met een computer. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB).

Ongeveer een kwart van de Nederlanders tussen de 16 en 65 jaar beschikt niet over basale digitale vaardigheden. Die mensen hebben moeite met het gebruiken van e-mail of het internet. Ook lukt het ze niet goed om digitale informatie te verwerken. Over het algemeen gaat het hierbij om oudere vrouwen met een laag opleidingsniveau. Ze zijn bovendien relatief vaak niet in Nederland geboren en hebben moeite met lezen en rekenen.
 

12 procent is nog geen 30 jaar

Dat wil niet zeggen dat alle jongeren wel goed overweg kunnen met de digitale wereld, schrijven de onderzoekers. Circa 12 procent van de mensen die onder het basisniveau scoort, is nog geen dertig jaar oud. Een kwart van hen is jonger dan veertig.
 

Zwakkere arbeidspositie

Zelfs als rekening wordt gehouden met de leeftijd, het opleidingsniveau en de geletterdheid van die groep, hebben digitaal ongeletterden een minder zekere arbeidspositie. Ze zijn relatief vaak financieel afhankelijk van een werkende partner of een uitkering.
 
Het CBP waarschuwt dat uit het onderzoek niet te concluderen valt dat het hebben van weinig digitale vaardigheden de oorzaak is van het hebben van lagere kansen op de arbeidsmarkt. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat het verband ontstaat doordat mensen die wel een goedbetaalde baan hebben, tijdens hun werk meer technologie gebruiken en er daardoor beter mee om kunnen gaan. Tegelijkertijd stellen de onderzoekers dat er verschillende studies zijn geweest die erop wijzen dat er een groeiende vraag is naar werknemers met complexe computervaardigheden.
 

Cursussen

De digitale geletterdheid kan verbeterd worden met cursussen, maar het CPB ziet daar nog wel obstakels. Schaamte kan bijvoorbeeld een rol spelen, zeker onder jongeren van wie wordt verwacht dat ze al digitaal vaardig zijn. Bovendien veranderen digitale omgevingen snel: software krijgt regelmatig een ander uiterlijk. De vaardigheden kunnen op peil gehouden worden door ze in de praktijk te brengen, maar dat betekent dat iemand een smartphone of computer nodig heeft. Niet iedereen heeft hier genoeg geld voor.
 
Door: ANP