Máxima bezoekt De Buitenboordmotor, leer-werktraject naar een andere baan

Koningin Máxima, lid van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap (Comité), brengt woensdag 10 februari samen met SER-voorzitter Mariëtte Hamer een virtueel werkbezoek aan de Stichting De Buitenboordmotor. De Buitenboordmotor is een social scale-up die met een consortium van bedrijven, kennis- en onderwijspartners doorbraken realiseert op de (systeem)hobbels die werkzoekenden ervaren bij een overstap naar een andere sector, dan waarin ze voorheen werkten. Dit meldt Rijksvoorlichtingsdienst.

Overstappers vinden met intensieve begeleiding een passende baan in een sector waar tekorten zijn door de zogenaamde ‘loopbrugconstructie’. De loopbrug steunt op vijf pijlers: inzicht in persoonlijke motivatie, competenties en vaardigheden; matching van persoonlijke vaardigheden en werkervaring op een passende baan in een sector met tekorten; een betaalbaar financieel arrangement om de gehele loopbrug over te kunnen lopen; korte scholing op maat en tot slot een consortium van bedrijven en instellingen in tekort- en overschotsectoren die gezamenlijk afspraken maken om overstappers duurzaam te laten landen in een nieuwe baan.
 
Koningin Máxima, Mariëtte Hamer en medelid van het Comité voor Ondernemerschap, Meiny Prins luisteren tijdens het virtuele werkbezoek eerst mee met het ‘waardenspel’ dat overstappers inzicht geeft in wie zij zijn en van welk type werk zij houden. Het spel is onderdeel van een ‘bootcamp’. Gedurende twaalf trainingsdagen worden deelnemers uitgedaagd om hun talenten in kaart te brengen en deze te verbinden aan hun drijfveren, competenties en potentiële banen in sectoren waar een tekort is. Na afloop van het waardenspel is er een gesprek met de deelnemers over wat het hen gebracht heeft.
 
Het tweede gesprek gaat over de ervaringen met de proeftuin, het traject dat wordt doorlopen van een oude naar nieuwe baan, waarvan het bootcamp een onderdeel is. Daarnaast biedt de proeftuin coachingstrajecten, colleges van nieuwe werkgevers en ervaringsdagen, matching met concrete banen en uiteindelijk een leer- werktraject dat past bij de nieuwe baan. Er wordt gesproken met een deelnemer en ex-deelnemer aan de proeftuin en een betrokken mkb-ondernemer.
 
In het derde gesprek wordt gesproken met mensen die via De Buitenboordmotor een nieuwe baan hebben gevonden. Zij delen hun ervaringen en praten ook over de obstakels die zij tijdens het traject zijn tegengekomen. Tot slot spreken Koningin Máxima, Mariëtte Hamer en Meiny Prins met de oprichters van de stichting over de ervaringen met de proeftuinen en de betekenis van deze aanpak voor de arbeidsmarktproblematiek binnen het mkb.
 
Door: Nationale Onderwijsgids