SpaarWijs maakt scholieren wegwijs met geld

In Nederland is de financiële situatie van jongeren vaak zorgwekkend. Verkeerde financiële beslissingen op jonge leeftijd kunnen op latere leeftijd grote gevolgen hebben. Er is echter nauwelijks aandacht voor financiële educatie in het Nederlandse onderwijs. Aisa Amagir keek in hoeverre 15-jarige scholieren financieel geletterd zijn en onderzocht welke factoren hierin van belang zijn. Vervolgens ontwikkelde ze SpaarWijs, een programma voor financiële educatie om scholieren te helpen hun geldzaken te begrijpen, beheren en plannen. Dit meldt de UvA.

Amagir, verbonden aan het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam, onderzocht in welke mate 15-jarigen binnen verschillende onderwijstypen - vmbo, havo en vwo - in Nederland financieel geletterd zijn en wat hierbij van invloed is. Het onderwijstype van de leerlingen blijkt van invloed te zijn als het gaat om financieel kunnen plannen, ‘eerst denken, dan doen’ en financieel gedrag. Daarnaast blijkt er een grote kloof te zijn in financiële kennisscores tussen leerlingen van verschillende onderwijsniveaus. En ook ouders thuis hebben invloed. Daarnaast blijkt het belangrijk dat jongeren met hun ouders en leeftijdsgenoten praten over geldzaken: dat houdt positief verband met hun houding ten opzichte van geld en hun financieel gedrag.
 
Meisjes en jongens verschillen in hun houding ten opzichte van geld en in hun financieel gedrag. Zo kwam onder meer naar voren dat jongens geld eerder als statussymbool zien en ‘waar voor hun geld’ belangrijk vinden, terwijl meisjes meer aandacht hebben voor financiële planning. Culturele verschillen lijken tot uitdrukking te komen in de houding van scholieren ten opzichte van geld en financieel gedrag. Een opvallend resultaat is dat leerlingen met een migratieachtergrond meer belang hechten aan geld als statussymbool dan leerlingen met een Nederlandse achtergrond.
 
Op basis van nader onderzoek daarvan ontwikkelde Amagir uiteindelijk een financieel-educatieprogramma van acht lessen voor leerlingen van het derde leerjaar van het vmbo: SpaarWijs. Ze testte het programma onder 713 leerlingen van 42 klassen op 16 scholen. De uitkomsten waren veelbelovend. Zo was op de korte termijn te zien dat SpaarWijs het financiële-kennisniveau van de leerlingen verhoogt, en de intenties om te sparen en om een inkomen te verdienen stimuleert.
 
Door: Nationale Onderwijsgids