De keuze is reuze: 486 zomerprogramma’s, maar hoe effectief zijn ze?

Er zijn deze zomer maar liefst 486 zomerprogramma’s beschikbaar voor scholieren in het basis- en voortgezet onderwijs om hun leerachterstand weg te werken die ze hebben opgelopen door de coronacrisis. Deskundigen hebben echter grote twijfels over het nut van deze gesubsidieerde programma’s. Dit meldt Trouw. 

Op basisscholen draaien er in totaal 411 zomerprogramma’s, in het voortgezet onderwijs 75. Alle worden gesubsidieerd door het ministerie van onderwijs. Maar onderling zijn er veel verschillen, zowel in aanbod als in kwaliteit.
 
Deskundigen zijn dan ook kritisch. Veel programma’s hebben namelijk geen degelijke wetenschappelijke onderbouwing waardoor het goed mogelijk is dat ze niet of nauwelijks effect hebben op het wegwerken van de leerachterstanden. En daarmee is de 69 miljoen euro die de scholen in totaal krijgen voor een groot gedeelte weggegooid geld. Daarnaast kan een groot aanbod van wisselende kwaliteit de kansenongelijkheid juist vergroten in plaats van verkleinen.
 
Een woordvoerder van minister Slob zegt tegen Trouw dat de invulling van de zomerprogramma's aan de scholen zelf is. "Er is veel informatie gedeeld met scholen over wat wel en niet werkt bij aanpak van achterstanden, maar dat zijn geen vereisten." Wel wil het ministerie de doeltreffendheid van de programma’s in kaart gaan brengen, zodat scholen daarvan kunnen leren.
 
Door: Nationale Onderwijsgids