Normal_normal_normal_online_laptop

Om de samenleving te ondersteunen ten tijde van de coronacrisis en om werkgelegenheid te behouden, kwam het kabinet in maart dit jaar met een economisch noodpakket. Dit noodpakket voorzag de afgelopen maanden in een grote behoefte. Maar hoewel het noodpakket bijna afloopt, is de situatie nog lang niet normaal. Het kabinet heeft daarom besloten om het pakket te verlengen met nog eens drie maanden. Het hoofddoel blijft hetzelfde: werkgelegenheid en inkomens beschermen. Maar wel met een aantal aanpassingen, waaronder aandacht voor om- en bijscholing voor iedereen met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt. Dit meldt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 

Mensen zullen toegerust moeten zijn op de arbeidsmarkt van straks. Dat is een gedeelde verantwoordelijkheid van onder meer de overheid, werkgevers en werknemers. Daarom geldt voor werkgevers die de komende maanden de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) aanvragen, een inspanningsverplichting om hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te doen. Daar bestaan natuurlijk al potjes en voorzieningen voor – denk aan het O&O-fonds en de SLIM-regeling.
 
Maar het kabinet komt nu ook met een aanvullend tijdelijk crisispakket ‘NL Leert Door,’ waarin 50 miljoen euro wordt geïnvesteerd. Het programma is vooral bedoeld voor mensen die als gevolg van de coronacrisis zich willen oriënteren op mogelijkheden om ergens anders aan de slag te gaan. In het pakket zitten ontwikkeladviezen en online scholingsactiviteiten. Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf begin augustus kosteloos een ontwikkeltraject volgen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur. 
 
Daarmee krijgen mensen zicht op de arbeidsmarktkansen die er in deze crisis voor hen zijn. Ook kunnen loopbaanadviseurs mensen ondersteunen bij het kiezen van de juiste (bij)scholing of tips geven bij het zoeken en solliciteren naar werk. Naar verwachting zullen zo'n 20.000 mensen hiervan gebruik maken. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft hierover onlangs een brief aan de Tweede Kamer gestuurd.
 
Door: Nationale Onderwijsgids