Normal_weekvandeinburgering

Van 13 tot en met 16 januari is het de Week van de Inburgering bij ROC van Twente. Op drie locaties wordt een open huis gehouden. Hierbij ligt de focus op het laten zien en ervaren van de inburgeringstrajecten, maar er is ook gelegenheid om wat te zien van educatietrajecten en de entreeopleiding. Deze drie opleidingstrajecten versterken elkaar en bieden een doorlopende leerlijn. Dit meldt ROC van Twente.

Open huis

Het is de bedoeling dat alle deelnemers, oud-deelnemers en medewerkers (docenten en ondersteuning) hun familie, buren, vrienden en bekenden uitnodigen om hen een kijkje in de keuken te gunnen bij de inburgering zoals ROC van Twente deze organiseert. De Week van de Inburgering wordt afgesloten met een netwerkbijeenkomst voor genodigden op donderdag 16 januari.
 

Nieuw inburgeringsbeleid per 2021

ROC van Twente bereidt zich voor op het nieuwe inburgeringsbeleid. Per 1 januari 2021 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het regelen van de inburgering voor nieuwkomers. Er wordt steeds meer focus gelegd op inburgering in combinatie met praktijk. Onlangs startte in Hengelo, in samenwerking met alle Twentse gemeenten, een pilot waarbij inburgeraars maximaal worden ondergedompeld in de Nederlandse taal en cultuur, waarbij naast lessen inburgering ook praktijklessen richting zorg of techniek worden aangeboden. Ook passen inburgeraars het geleerde toe in praktijksituaties tijdens stage of (vrijwilligers)werk. ROC van Twente beschikt over het kwaliteitskeurmerk, Keurmerk Inburgeren.
 
Door: Nationale Onderwijsgids