Normal_huiselijk_geweld_kinderen_pesten

Minister Van Engelshoven en de Utrechtse burgemeester Jan van Zanen geven vanavond het startsignaal voor de campagne tegen vrouwengeweld. De aftrap van de internationale campagne ‘Orange the World’ in Nederland wordt gedaan door middel van het oranje uitlichten van prominente gebouwen in het stadscentrum van Utrecht. Minister Van Engelshoven en burgemeester Van Zanen zullen een toelichting geven op de campagne. Dit melden het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de UvA.

Orange the World

Jaarlijks wordt er op allerlei plekken in de wereld stilgestaan bij fysiek en seksueel geweld tegen vrouwen. Dit wordt gedaan tijdens de campagne ‘Orange the World’. De campagne is een wereldwijde actie van de Verenigde Naties, waaraan meer dan 100 landen meedoen.

Activiteiten tegen vrouwengeweld  

Ook de Universiteit van Amsterdam (UvA) heeft laten weten de campagne te ondersteunen. Voor de UvA wordt De Brug op de Roeterseilandcampus oranje verlicht. Bovendien worden er meerdere evenementen voor en door studenten en medewerkers georganiseerd. Het Chief Diversity Officer team van de universiteit sponsort zes activiteiten rond de thema’s geweld tegen vrouwen, het veiliger maken van de UvA, het voorkomen van seksueel geweld en sociale veiligheid. 
 

Seksueel geweld en sociale veiligheid

De UvA neemt inclusiviteit en een gezonde en veilige universitaire omgeving serieus. De Orange is the World campagne is het startsein voor het Chief Diversity Officer team om tijdens het hele studiejaar stil te staan bij seksueel geweld en sociale veiligheid. In maart 2020 zullen meer activiteiten volgen, in afstemming met de Taskforce Sociale Veiligheid. 
 
Meer informatie over de campagne is te lezen op www.orangetheworld.nl.
 
Door: Nationale Onderwijsgids