Normal_school_les_klas_boeken

Het kenniscentrum Gedrag van Fontys Hogescholen organiseert in samenwerking met het Expertisecentrum PBS Windesheim en het Kenniscentrum SWPBS van PI Research voor de elfde keer op rij het evenement School Wide Positive Behavior Support (SWPBS). Tijdens het evenement, dat dit jaar plaatsvindt op donderdag 14 en vrijdag 15 november in cursus- en vergadercentrum Domstad aan de Koningsbergerstraat 9 in Utrecht, kunnen belangstellenden onder meer een conferentie en masterclass volgen. Dit meldt Fontys.

School Wide Positive Behavior Support (SWPBS) is een schoolbrede aanpak gericht op het creëren van een positief schoolklimaat, zodat leren wordt bevorderd en gedragsproblemen kunnen worden voorkomen. De SWPBS-aanpak zorgt ervoor dat leerlingen de meest effectieve interventies in de klas aangeboden krijgen, waardoor ze zich optimaal kunnen ontwikkelen.
 

Conferentie en masterclass

Op Nederlandse scholen is er steeds meer aandacht voor deze SWPBS-aanpak en het vergroten van welzijn van leerlingen. In de vorm van sociaal-emotioneel leren, het vergroten van zelfmanagement en het goed kunnen omgaan met belangrijke levensgebeurtenissen bijvoorbeeld. Hoe kun je als school het welzijn van je leerlingen op een duurzame wijze positief beïnvloeden en ontwikkelingen rondom welzijn integreren in je Positive Behavior Support-aanpak (PBS-aanpak)? Daarover gaat de conferentie ‘Welzijn van leerlingen stimuleren binnen het PBS-raamwerk’.
 
Naast het welzijn van leerlingen is er ook aandacht voor de certificering van PBS-scholen tijdens de masterclass ‘Certificering van PBS-scholen: Je bent PBS en je laat dit zien’. Leden van het SWPBS-team NL zullen in de masterclass criteria en de procedure toelichten en succesvolle voorbeelden laten zien van gecertificeerde scholen. Ook gaat het team in op de vraag hoe certificering scholen een nieuwe PBS-impuls kan geven en hoe dit kan bijdragen aan een duurzame doorontwikkeling van alle SWPBS-kenmerken.
 

Workshops

Het programma is net praktisch van aard en actief van opzet. Tijdens het evenement worden er naast de conferentie en masterclass ook verschillende workshops verzorgd over SWPBS, met aandacht voor welzijnsvraagstukken van jeugdigen, hun ouders en het personeel op de scholen. De keynote wordt dit jaar verzorgd door kinder- en jeugdpsychiater prof. Dr. Arne Popma.
 
Het evenement is interessant voor iedereen die in of met scholen werkt aan een positief leef- en werkklimaat in de school, dat ten goede komt aan gedrag en leerprestaties van alle leerlingen en aan het werkklimaat voor het personeel.
 
Inschrijven kan via deze website.
 
Door: Nationale Onderwijsgids