Normal_letters__taal__alfabetisering__schrijven__lezen

Scholen en andere organisaties die actief zijn bij de aanpak van laaggeletterdheid kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten voor laagtaalvaardige ouders. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 30 juni 2018. Dit meldt Rijksoverheid.

Een betere taalvaardigheid van ouders helpt hen niet alleen om makkelijk met hun kinderen te communiceren, maar ook met de leraren op school en zorgverleners. Elk opleidings- of begeleidingstraject voor ouders, gericht op (voor)lezen, schrijven of mondelinge taalvaardigheid kan mogelijk voor subsidie in aanmerking komen.

Scholen, bibliotheken, instellingen voor jeugdgezondheidszorg en andere organisaties die actief zijn bij de aanpak van laaggeletterdheid kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten voor laagtaalvaardige ouders.  Betrokkenheid van de gemeente is verplicht. Ook als je in 2017 al subsidie hebt ontvangen van Tel mee met Taal mag je in 2018 subsidie aanvragen. Lees de precieze voorwaarden zorgvuldig of neem contact op met het Steunpunt Basisvaardigheden via info@steunpuntbasisvaardigheden.nl.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids