Normal_gespek_solliciteren_werk_baan_vergadering

VOS/ABB organiseert op 15 mei en 11 juni de training ‘Problemen met ouders’. In de training spreekt juridisch adviseur Siep van der Galiën van Leeuwendaal over de procedures die komen kijken in het geval er op school conflicten zijn met ouders. Voor veel scholen is het frustrerend wanneer ouders (op sociale media) hun ongenoegen kenbaar maken over een situatie op de school. In de training wordt duidelijk wat de rechten en plichten van ouders zijn. Dat meldt VOS/ABB.

Leerkrachten of directeuren kunnen zich door het gedrag van ouders behoorlijk beledigd voelen. Bij dit soort conflicten gaat het vaak over de indeling van klassen, een schorsing, de aansprakelijkstelling na een ongeval of incidenten waar leerlingen zelf bij zijn betrokken. Tijdens de training ‘Problemen met ouders’ krijgen directeuren, schoolleiders, intern begeleiders en/of leerkrachten handvatten aangeboden om in het geval van zo’n conflict te blijven praten met ouders, zonder dat de situatie escaleert.

Wat er tijdens de training geleerd wordt, kan tevens worden toegepast in overlegsituaties met collega’s. Van en met elkaar leren staat tijdens de training centraal. Uiteindelijk moeten de deelnemers zich meer bewust worden van hun manier van optreden in lastige situaties. De thema’s die tijdens de lessen aan bod komen, zijn:

  • Hoe om te gaan met een klacht?
  • Grenzen aan gedrag van ouders.
  • Incidenten met leerlingen.
  • Inhoud leerlingendossier.
  • Informatie aan (gescheiden) ouders.
  • Informatieverstrekking aan derden.

Geïnteresseerden kunnen zich per mail aanmelden voor de training ‘Problemen met ouders’ via welkom@vosabb.nl, onder vermelding van de naam van de training, naam en functie van de deelnemer en hun organisatie, telefoonnummer en de datum van bijwonen van de training (15 mei of 11 juni). De training vindt plaats op het kantoor van VOS/ABB in Woerden. Leden van VOS/ABB betalen voor hun deelname 100 euro. Voor overige deelnemers zijn de kosten 150 euro. De training gaat door bij minimaal acht deelnemers. Het maximumaantal deelnemers is vijftien.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids