Logo_inspectie_van_het_onderwijs_logo_goed

Op woensdag 11 april 2018 is het weer zover: dan vindt het jaarlijkse congres De Staat van het Onderwijs plaats. Op deze dag publiceert de Inspectie van het Onderwijs de bevindingen uit het gelijknamige rapport en gaan deelnemers aan het congres hierover met elkaar in gesprek. Dit meldt de Onderwijsinspectie.

Het congres wordt gehouden in De Fabrique in Utrecht. De dag start met de uitreiking van het rapport 'De Staat van het Onderwijs' aan ministers Van Engelshoven en Slob van Onderwijs. Daarna volgt het programma met diverse interactieve sessies waarin de deelnemers de gelegenheid hebben om de dialoog aan te gaan over de bevindingen uit de Staat van het Onderwijs.

De inschrijving sluit op 2 april aanstaande of eerder als het maximaal aantal deelnemers is bereikt. Aanmelden voor het congres kan via congres.destaatvanhetonderwijs.nl.

Dit jaar is het wederom mogelijk een sessie te verzorgen. Meer informatie hierover ontvangt u na aanmelding. Begin maart maakt de inspectie de verschillende sessies bekend en ontvangt u een e-mail met de mogelijkheid om uw sessiekeuzes door te geven.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids