Normal_kantoor_werk_werken_overleg

De helft van de organisaties wil geen extra mensen met een beperking in dienst. Er zouden geen geschikte functies zijn, geen nieuwe medewerkers nodig zijn of te weinig capaciteit zijn voor begeleiding en ondersteuning. Het aantal organisaties dat scholing aanbiedt, blijft constant. Dit blijkt uit cijfers van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP).

In de publicatie Arbeidsmarkt in kaart: werkgevers 2017 laat het SCP zien dat werkgevers niet altijd actief zijn op duurzame inzetbaarheid. Zo voelt twee derde van de organisaties zich (enigszins) verantwoordelijk om mensen met gezondheidsbeperkingen in dienst te nemen. Het aandeel organisaties dat de komende twee jaar (meer) mensen uit deze doelgroep in dienst wil nemen, is echter beperkt: 11 procent. De helft van de organisaties wil dit niet. Als reden noemen ze dat er geen geschikte functies zijn (41 procent), geen nieuwe medewerkers nodig zijn (27 procent), of er te weinig capaciteit is voor begeleiding en ondersteuning (12 procent). Veel werkgevers zijn niet bekend met regelingen voor deze doelgroep, zoals loonkostensubsidie of no-riskregeling bij ziekte (respectievelijk 29 procent en 49 procent kent deze regelingen niet).
 
Het aandeel organisaties met werknemers die een cursus of opleiding volgen, blijft constant. Het lag in de periode 1995-2015 steeds tussen de 70 en 80 procent. In sommige sectoren, zoals de industrie, zetten minder organisaties scholing in, maar gebruiken vaker baan- en taakroulatie om de kennis en vaardigheden van personeel te vergroten. 24 procent van alle werkgevers vindt dat werknemers werkgerelateerde opleidingen en cursussen zoveel mogelijk buiten werktijd moeten volgen.
 
Een aantal structurele ontwikkelingen is in lijn met het overheidsbeleid. Bij andere ontwikkelingen lijkt het of werkgevers in de dagelijkse bedrijfspraktijk geen ruimte zien (of nemen) om er concreet vorm aan te geven, zoals bij het in dienst nemen van mensen met gezondheidsbeperkingen. Werkgevers onderschrijven het belang van onder andere scholing en de arbeidsdeelname van mensen met gezondheidsbeperkingen, maar dit vertaalt zich lang niet altijd naar het gedrag van de werkgever.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids