Normal_gepest_buitenstaander_pesten

Steeds meer leerlingen op school hebben gedragsproblemen. Hierdoor kunnen zij de sfeer in een klas behoorlijk beïnvloeden door pesten, bedreigingen of zelfs agressie. De nieuwe training Next Level wil docenten in het voortgezet (speciaal) onderwijs en het mbo helpen om leerlingen te leren hoe ze zélf de negatieve sfeer in de groep kunnen ombuigen naar een positief klimaat. Dit meldt Bijzonder Jeugdwerk.

Next Level is ontstaan op Vreekwijk in Deurne, waar de training al enkele jaren met succes wordt gegeven aan leerlingen met ernstige gedragsproblemen. Het programma is ontwikkeld samen met vso-school de Korenaer. De onderleggers voor de training zijn TOPs! en Equip, twee gecertificeerde groepsprogramma’s.
 
Afgelopen jaar heeft het Varendonck College in Someren meegedaan aan een pilot voor een vmbo-B klas. In de klas hing een negatieve sfeer en de leerprestaties liepen steeds verder terug. Tijdens een verkorte versie van de training (4 bijeenkomsten) werd met 24 leerlingen en twee mentoren gewerkt aan een positiever klimaat in de klas. De leerlingen droegen thema’s aan en de mentoren zochten daar vervolgens passende werkvormen bij uit. Hierbij is sterk ingezet op het creëren van een ‘wederzijds hulpklimaat’: elkaar leren kennen, begrip krijgen voor de ander en elkaar gaan helpen. Zowel leerlingen als mentoren vonden de verkorte training erg positief.
 
Bijzonder Jeugdwerk wil het trainingsprogramma verder onder de aandacht brengen bij scholen. Zowel scholen waarbij al groepsproblemen zijn als scholen die preventief aan de slag willen, kunnen contact opnemen met Edwin Schuurmans van Bijzonder Jeugdwerk via telefoonnummer 0493 312589 of e.schuurmans@bj.nl.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids