Logo_onderwijsraad_logo

Dinsdag 19 september aanstaande wordt er door de Onderwijsraad een lunchseminar georganiseerd in Den Haag. Onderzoeker en docent Gertie Blaauwendraad van de Hogeschool Utrecht presenteert die middag haar onderzoek. Dat gaat over de ideologische uitgangspunten van burgerschap in het onderwijs. Dat meldt de Onderwijsraad.

Blaauwendraad bestudeerde onder andere hoe er vanuit de overheid wordt aangekeken tegen burgerschap. De overheid ziet pluriformiteit als iets dat beperkt moet worden in plaats van dat het als iets positiefs wordt gezien. In de presentatie van Blaauwendraad wordt haar notie van ‘virtuoos burgerschap’ daartegenover gezet. Volgens haar zou burgerschap moeten bijdragen aan de uniciteit van leerlingen en studenten, die bijvoorbeeld zichtbaar wordt in de manier waarop zij zich verhouden tot onbekenden.

De presentatie van Blauwendraad vangt op dinsdag 19 september aan om 12.30 en duurt ongeveer een uur. Plaats van handeling is het  gebouw van het Nationaal Archief, aan de Prins Willem Alexanderhof 20 in Den Haag. Deelnemers kunnen het lunchseminar gratis bijwonen, maar moeten zich van tevoren wel aanmelden. Dat kan tot 15 september. Er kan een e-mail worden gestuurd naar bijeenkomsten@onderwijsraad.nl, met vermelding van naam, functie, organisatie en contactgegevens. Na 15 september krijgt iedereen bericht of zij tot de definitieve deelnemers behoren. Er is namelijk maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids