Normal_leerling_scholiere_verveeld_voortijdige_schoolverlater

Op donderdag 21 september 2017 vindt het Nationaal Congres Motiveren plaats. Hierin staat de vraag centraal: hoe kun je een leerling, leraar of college het beste motiveren? Het congres is bedoeld voor leerkrachten en leidinggevenden in het basis-, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Dit meldt CPS.

Motivatie is een belangrijke voorwaarde voor leren. Er is al veel bekend over hoe motivatie werkt. Toch kan er op dit gebied nog een belangrijke slag gemaakt worden, zowel voor leerlingen, leraren als collega’s. Op het congres Motiveren worden diverse vragen beantwoord over motiveren vanuit verschillende invalshoeken. Hierbij gaat het onder andere over de invloed van het gedrag van leraren, de inzet van ict-tools in de les en de rol van de mentor op de motivatie van leerlingen. 
 
Het congres vindt plaats op donderdag 21 september van 9.00 uur tot en met 16.00 en bestaat uit twee lezingen met daarnaast twee workshops. Het is bedoeld voor leerkrachten en leidinggevenden in het basis-, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. De kosten bedragen 349 euro per persoon. Aanmelden kan via deze link.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids