Normal_kinderopvang345


De Universiteit Utrecht biedt binnenkort een gratis online cursus aan. De cursus gaat over het begrijpen van de vele verschillende facetten van kinderontwikkeling. Daarvoor is een multidisciplinaire aanpak van belang. Dat meldt Vakblad Vroeg.

De cursus heet ‘Understanding Child Development – from Synapse to Society’ en duurt zes weken. Deelnemers moeten rekenen op ongeveer vier uur zelfstudie per week. Coördinator en presentator van de cursus is orthopedagoog Jorg Huijding. Via hem en een aantal onderzoekers maken de deelnemers kennis met de verschillende vormen van ontwikkeling bij kinderen. Daarbij wordt gekeken vanuit een holistische hoek.

Wekelijks zijn er twee of drie webinars die elk 6 tot 12 minuten duren. Daarin komen interviews, quizvragen en leesmateriaal aan bod. In de eerste week staat de inleiding centraal en wordt er uitleg gegeven over de systeembenadering. In de week erna volgt de motorische hersenontwikkeling, waarna in week drie wordt verdergegaan met cognitieve ontwikkeling. Spraak- en taalontwikkeling staat centraal in week vier en in week vijf behandelen de deelnemers de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen. De laatste week wordt de cursus afgerond door een samenvatting te geven van al het behandelde.

De gratis online cursus is een zogenoemde nieuwe Massive Open Online Course (MOOC). Via de site Coursera wordt het programma op 3 juli aanstaande aangeboden. Voor iedereen met interesse in de ontwikkeling van kinderen is het mogelijk de cursus te volgen. Wel is een academisch denkniveau vereist. Meer informatie is te vinden via de website van de Universiteit Utrecht.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids