Normal_rss_entry-73160

Zestien gemeenten in de regio Utrecht willen een nieuwe, gezamenlijke aanpak om de integratie van asielzoekers te versnellen. Tijdens de wachttijd in asielzoekerscentra moet al vanaf de eerste opvang een begin worden gemaakt met het aanbieden van opleiding en werk en moet de Nederlandse taal wordt geleerd. De gemeenten hebben hierover donderdag afspraken gemaakt.

Ook zijn afspraken gemaakt met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) om statushouders sneller te laten doorstromen van asielzoekerscentra naar gemeenten binnen dezelfde regio. Hierdoor kunnen asielzoekers in de regio blijven wonen, waardoor ze minder hoeven te verhuizen en gemaakte sociale contacten kunnen behouden.

Begin dit jaar wordt begonnen met een proef. Het is de bedoeling dat eind dit jaar alle zestien gemeenten samen met Vluchtelingenwerk, welzijnsorganisaties en sociale diensten op deze manier werken.

Door: ANP