Normal_verkeerslicht_groen

Circa 5000 vluchtelingen die verblijven in asielzoekerscentra in Nederland hebben deelgenomen aan de verkeersles die Veilig Verkeer Nederland (VVN) begin 2016 ontwikkelde. Veilig Verkeer Nederland heeft samen met het COA gezorgd voor uitvoering van deze les bij asielzoekerscentra, met als doel om hen de basisregels van het verkeer bij te brengen. Dit meldt VVN.

Zowel deelnemers als organisatoren zijn erg enthousiast over de verkeersles. Een van de AZC-medewerkers vertelt: “Een van onze jongens gaf aan dat er zoveel meer regels zijn dan in zijn thuisland. Vooral de grote aantallen fietsers en alle regels daaromheen vond hij nogal ingewikkeld. Hij vond het fijn om de belangrijkste daarvan uitgelegd te krijgen”.
 
Ook de VVN vrijwilligers vinden het belangrijk dat hier aandacht voor is: “We zijn het er over eens dat deze verkeersles van pas komt voor hun veiligheid op straat. Bovendien tonen wij dat er aandacht en begrip is voor hun situatie en dat we hen graag daarbij willen helpen”.
 
Als gevolg van het toenemende aantal vluchtelingen ontstond er behoefte aan een basismodule verkeer voor mensen die tijdelijk in Nederland wonen en onbekend zijn met de verkeersregels zoals deze in ons land gelden. Vluchtelingen die hier net aankomen hebben vaak geen notie van wat hun plek in het verkeer is. Veilig Verkeer Nederland heeft hiervoor een verkeersles in meerdere talen ontwikkeld die door VVN vrijwilligers worden ingezet op aanvraag van de asielzoekerscentra.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids