Normal_tweede_kamer_stoel_den_haag_politiek

D66-Kamerlid Paul van Meenen vraagt minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om maatregelen om het "falende inburgeringsbeleid" te verbeteren. Het inburgeringsbeleid faalt door de marktwerking, zegt Van Meenen. Hij pleit ervoor om het inburgeringsonderwijs weer door scholen te laten verzorgen. Met goed taalonderwijs vanaf dag één moet een "nieuwe integratieramp" worden voorkomen, aldus de D66'er. Dat meldt de Tweede Kamer.

Asscher wijst op zijn maatregelen om de nadelen van het marktmodel in de inburgering te bestrijden. Daarover heeft hij afspraken met de gemeenten gemaakt. Ze hebben meer geld gekregen en moeten inburgeraars naar de juiste cursus begeleiden. Bovendien worden de kwaliteit en de prijs van cursussen inmiddels strenger gecontroleerd.

Moet een organisatie als VluchtelingenWerk zich bezighouden met inburgeringscursussen? Azmani (VVD) vraagt Asscher of daarmee geen marktverstoring optreedt. Hij wil dat de organisatie, die subsidie ontvangt, de opbrengst van cursussen terugstort. Ook Asscher is voor eerlijke spelregels. Daarom moet VluchtelingenWerk subsidies en ontvangsten "netjes uit elkaar houden".

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids