Normal_shutterstock_441414634

Ons onderwijs beweegt mee op het ritme van de maatschappelijke ontwikkelingen. We hebben te maken met nieuwe wetten, vluchtelingenproblematiek, toenemende werkdruk, nieuwe CAO, financieringsvraagstukken. Urgente uitdagingen waar u als leidinggevende, samen met uw team, het hoofd aan moet bieden. Maar hoe pakt u dit aan? Wat moet u allemaal weten? En welke vorm van leiderschap helpt u zo goed mogelijk om te gaan met deze vraagstukken?

Aan de slag voor uw eigen school!
Deze studiedag helpt u op weg. Door enerzijds inhoudelijk in te gaan op alle thema's die momenteel van invloed zijn op het onderwijs. We spijkeren wij uw kennis in één ochtend bij! En door u anderzijds in het middagprogramma handvatten te geven voor de vertaalslag naar uw eigen praktijk. Met oog voor úw specifieke schoolsituatie en meest dringende thema’s. Met input van collega-managers en procesbegeleiders komt u tot nieuwe inzichten. U leert met welke manier van leidinggeven u meer betrokkenheid met uw team kunt bereiken èn (financieel) ´in control´ blijft.

Wat mag u deze dag allemaal verwachten?

  • Per 1 augustus gaat de nieuwe Wet Versterking Bestuurskracht Onderwijsinstellingen van kracht. Wat betekent dat voor uw onderwijsinstelling?
  • Hoe bereidt u zich voor op asielkinderen in de klas? Welke regels gelden er, hoe regelt u extra financiering en tegen welke knelpunten loopt u aan?
  • Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen rondom het thema vervanging als gevolg van de nieuwe CAO PO
  • Concrete handvatten voor het versterken en managen van de relatie tussen stakeholders om passend onderwijs te verbeteren
  • Creatieve oplossingsrichtingen voor begrotingsproblemen als gevolg van onder andere achterstandenbeleid
  • Stappenplan voor het inzetten van verdere professionalisering binnen uw eigen school

Het programma voor de dag is samengesteld met bijdragen van Driessen HRM, Hobéon, Onderwijsadviesbureau B&T, Stichting Lowan en Twynstra Gudde.

De studiedag vindt plaats op woensdag 23 november in The Colour Kitchen Zuilen in Utrecht. Inschrijven voor de dag kan via de website www.dagvoorhetonderwijs.nl. Op de site vindt u ook meer informatie over het programma, de sessies en sprekers. 

(Dit is een advertorial)