Normal_werken_studeren_leren_student

Sinds 2014 werken Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche (STOOF) en Leren en Werken samen om werkende en werkzoekende uitzendkrachten, middels een scholingsvoucher te scholen, en zo een groter perspectief te bieden op de arbeidsmarkt. Dit individuele leerbudget mag besteed worden aan een opleiding die hun kansen in brede zin op de arbeidsmarkt vergroot. Dat meldt STOOF.

Er is onderzoek gedaan onder de 137 kandidaten die een scholingsvoucher hebben ontvangen. 76 procent van de kandidaten geeft aan door de opleiding geënthousiasmeerd te zijn om verder te leren. 52 procent geeft aan dat de scholingsvoucher hen geholpen heeft een baan te vinden of te behouden.

69 procent van de kandidaten geeft aan dat ze de opleiding niet hadden kunnen volgen zonder scholingsvoucher. 45 procent is persoonlijk begeleid door de Leerwerkloketten bij het zoeken van een arbeidsmarktrelevante opleiding. 17 procent van de kandidaten waren jonger dan 25 jaar, 21 procent was tussen de 35 en 45 en 21 procent was ouder dan 45. 35 procent van de kandidaten waren vrouwen.
Alle kandidaten waren vrij in hun keuze voor een bepaalde opleiding, waarbij de Leerwerkloketten wel aangegeven hebben met welke opleiding hun arbeidsmarktkansen zouden worden vergroot.

Voor de samenwerking zijn een aantal doelstellingen opgesteld. Zo willen de organisties uitzendkrachten stimuleren tot een leven lang leren, stimuleren na te denken over hun loopbaan en stimuleren om zich te ontwikkelen dan wel scholing te volgen. Ook willen de organisaties uitzendkrachten die een relatief wisselend arbeidsverleden hebben door middel van scholing en ontwikkeling een betere kans op de arbeidsmarkt bieden, een doelgroep bereiken waarmee STOOF geen contact heeft en uitzendkrachten stimuleren te leren en een kans te geven op werk doordat zij (breder) geschoold zijn. De gekozen opleidingen verschillen nogal: mbo-opleidingen, taaltrainingen, heftruckopleidingen en EVC-trajecten.

Het Programma Leren en Werken bestaat sinds eind 2009 en heeft als doel de aansluiting tussen onderwijs, opleidingsmarkt, arbeidsmarkt en arbeidsmarktkansen te versterken. Leerwerkloketten zijn samenwerkingsverbanden tussen de partijen die in de regio bij Leren en Werken betrokken zijn: UWV, gemeenten, onderwijsinstellingen, kenniscentra en het bedrijfsleven. Samen zetten zij zich in voor een Leven Lang Leren.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids