Kamerlid Eppo Bruins van Christenunie wil scholingsbeurs voor iedereen (foto: Twitter)

Elke Nederlander moet recht krijgen op evenveel jaren onderwijs op kosten van de overheid. Dat vindt Kamerlid Eppo Bruins van de ChristenUnie. Zijn voorstel om iedereen een persoonlijke scholingsbeurs te geven werd welwillend ontvangen in de Tweede Kamer. Hoewel minister Bussemaker nog praktische problemen ziet, heeft ook zij belangstelling voor het plan. Dit meldt Telegraaf.

Bruins komt met het voorstel in reactie op de kansongelijkheid in het onderwijs, zoals geconstateerd door onder meer de Onderwijsinspectie. Het Kamerlid vindt het niet eerlijk dat mensen die naar de universiteit gaan soms wel tien jaar geld krijgen van de overheid en mensen die een beroepsopleiding volgen maar zes. Jongeren die korter leren dan anderen, moeten later in hun leven alsnog aanspraak kunnen maken op een beurs van de overheid voor bij- of omscholing. Daarvoor wil Bruins een fonds oprichten dat door zowel de overheid als werkgevers en werknemers wordt gefinancierd.

In ieder geval de VVD en D66 zien wel iets in het plan van Bruins. Wel moet eerst het financiële plaatje goed onderzocht worden, vinden de partijen. De maatschappelijke voordelen moeten echter nadrukkelijk meewegen in een besluit over het voorstel. Volgens minister Bussemaker doet de overheid al veel om een leven lang leren te stimuleren maar blijkt de praktijk deze inzet nogal eens tegen te weken. Toch heeft ook Bussemaker interesse in het voorstel van Bruins.

© Nationale Onderwijsgids