Normal_zorg_studie_leerling_verpleging_verpleegkundige_student

Noordhoff Health en Profportaal Zorg gaan samenwerken. De partijen willen gezamenlijk de beste leeroplossingen leveren voor opleiding, na- en bijscholing in de zorg. Samen innovatieve manieren van leren aanbieden die aansluiten bij de veranderende leervragen en leerbehoeften van zorgconsumenten, zorgprofessionals en studenten. Dat meldt Noordhoff Health.

Op 1 maart 2016 tekenden Marchien van Doorn en André Matera namens Noordhoff Health en Jelle Prins en Henk Hendrix namens Profportaal Zorg een samenwerkingsovereenkomst. “We versterken elkaar. Expertise op het gebied van uitgeven en didactiek komt samen met kennis uit de zorgpraktijk en de leerbehoefte op de werkvloer.”

Het zorglandschap verandert drastisch. De zorgprofessional moet in deze snel veranderende zorgwereld bevoegd en bekwaam blijven, dus bijblijven en meegroeien. Om duurzaam inzetbaar te blijven moeten medewerkers in de zorg zich permanent ontwikkelen. Leren zal zich steeds meer naar de werkvloer verplaatsen; leren in de praktijk wordt steeds belangrijker, een leven lang. Dat vraagt om flexibele leeroplossingen die aansluiten op de praktijk waar medewerkers op hún moment gebruik van kunnen maken.

Om ook in de toekomst de passende leerstof, leerinstrumenten en hulpmiddelen aan te kunnen bieden, is samenwerking nodig tussen uitgever en zorgpraktijk. Individuele uitgevers en zorginstellingen kunnen dit niet zelfstandig realiseren. Doordat Noordhoff Health en Profportaal Zorg nu de handen ineen slaan, kunnen zij in de toekomst samen leeroplossingen bieden met de nieuwste technologieën, content en leermiddelen. Ze hebben de ambitie uitgesproken samen de nieuwste leeroplossingen te ontwikkelen en te onderhouden, toegesneden op de praktijk.

© Nationale Onderwijsgids