Normal_rss_entry-22082

(ANP) - De publieke omroepen ontwikkelen gezamenlijk een online platform voor nieuwkomers in Nederland. Dit platform met de titel 'Net in Nederland' is bedoeld om vluchtelingen, immigranten en expats wegwijs te maken in onze samenleving.

Op het platform kunnen ze terecht voor een selectie van het publieke media-aanbod. "Hierdoor wordt op allerlei manieren inzicht gegeven in onze Nederlandse geschiedenis, gebruiken, taal, geschreven en ongeschreven wetten en regels, volksaard en eigenaardigheden'', zegt de VPRO, die het initiatief namens de omroepen bekendmaakte.

De programma's zijn voor alle leeftijden en worden toegankelijk gemaakt met ondertiteling in het Nederlands, Engels en Arabisch. Het aanbod is informatief, educatief en cultureel. De omroepen willen samenwerken met partijen als Vluchtelingenwerk en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) om ook algemene informatie te bieden. Het voornemen is om het platform in het voorjaar te lanceren.

Volgens de omroepen voorziet het online platform in een grote behoefte van vluchtelingenorganisaties aan informatie over en uit Nederland. "Net in Nederland ondersteunt de inburgering en integratie van nieuwkomers.'' De deelnemende omroepen dragen zelf zorg voor de financiering. Een onafhankelijke omroepredactie geeft invulling aan het programma-aanbod.

Net in Nederland is een initiatief van AVROTROS, BNN-VARA, KRO-NCRV, VPRO, EO, MAX en HUMAN. De NTR en de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) ondersteunen het.