Normal_taal__kind__taal_leren__boek

Kentalis organiseert op 15 oktober het mini-symposium 'Kinderen met TOS bij Kentalis en Viertaal: wie, wat, waarom'. Op dit symposium, dat bedoeld is voor professionals, worden diverse vragen over een taalontwikkelingsstoornis (TOS) beantwoord. Dat meldt Kentalis.

TOS is een vrij onbekende stoornis waarbij spraak en taal niet goed in de hersenen wordt verwerkt. Zo’n 5 procent van de bevolking heeft deze stoornis. In Amsterdam biedt Kentalis vroegbehandeling, naschoolse groepsbehandeling, Ambulante Zorg, onderwijs (Kentalis Signis) en een Audiologisch Centrum voor kinderen en jongeren met een TOS uit Amsterdam en omgeving. VierTaal is een instelling voor cluster 2 onderwijs, die onder andere locaties in Amsterdam heeft.

Tijdens het mini-symposium worden professionals en samenwerkingspartners bijgepraat over de ontwikkelingen op het gebied van spraak, taal en communicatie. Na een kort welkomstwoord volgt een lezing van dr. Annette Scheper, klinisch linguïst en senior onderzoeker Kentalis. Na het buffet kunnen deelnemers twee workshops volgen. Hiervoor kunnen belangstellenden bij inschrijving kiezen uit: Executieve functies bij TOS; Spraakstoornissen bij TOS; Meertaligheid, een kado; Een dag meedoen op de naschoolse groepsbehandeling; Vroegbehandeling, voor jonge kinderen met TOS; Innerlijke taal bij kinderen met TOS; Oplossingsgericht striptekenen in de systeemgerichte behandeling van een teenager met TOS.

Het mini-symposium is donderdag 15 oktober van 16.00 tot 20.00 uur in het gebouw van Kentalis Signis aan de Jan Tooropstraat 11 in Amsterdam. Voor het mini-symposium is accreditatie voor logopedisten aangevraagd. Op www.kentalis.nl/Professionals/Over-Kentalis/Agenda# is meer informatie te vinden over de workshops en aanmelding. De inschrijving sluit vrijdag 2 oktober.

© Nationale Onderwijsgids