Normal_peuter_spelen_kind_bal_opvang

Op het congres Jeugd in Onderzoek wordt op maandag 9 maart een workshop gegeven door drie onderzoekers van de Academische Werkplaats 'Samen voor de Jeugd'. De workshop richt zich op het belang van maatwerk en vraaggericht werken en is gebaseerd op onderzoek en ervaringen vanuit de Academische Werkplaats Jeugd. Het congres wordt gehouden in het NBC in Nieuwegein. Dit meldt het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid.

De titel van de workshop is 'one size fits all.. of niet?' en wordt gegeven door Jeroen de Wilde (GGD Haaglanden), Marjanne Bontje (GGD HM) en Krista van Mourik (LUMC). De workshop richt zich op de methode om de eigen kracht en zorgbehoeften van gezinnen in kaart te brengen: de methodiek Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften (GIZ). Deze methode is ook geschikt gemaakt voor laaggeletterden en migranten. Er wordt tijdens de workshop ook stilgestaan bij perspectieven van migrantenouders over oorzaken van en oplossingen voor opvoedproblemen. Deze inzichten worden gekoppeld aan bevindingen uit de internationale literatuur, van waaruit adviezen worden gegeven voor het verbeteren van de behandelrelatie en het aanbod van opvoedhulp.

Tijdens de workshop wordt ook stilgestaan bij de inzet van vertrouwenspersonen uit etnische groepen en gereflecteerd op mogelijke dilemma's hierbij. Er wordt niet alleen ingegaan op maatwerk in relatie tot sociaal-culturele verschillen, maar ook op biologische verschillen tussen etnische groepen.

Het congres Jeugd in Onderzoek is bedoeld voor onderzoekers, stafmedewerkers, beleidsmedewerkers en managers uit de gehele brede jeugdsector. Deelname aan het congres kost 225 euro per persoon. Voor voltijdstudenten is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor een gereduceerd tarief van 75 euro. Opgeven kan hier.

© Nationale Onderwijsgids