Normal_normal_lezen
In Nederland hebben 1,3 miljoen mensen zoveel moeite met lezen en schrijven dat zij medicijnvoorschriften niet goed begrijpen. Zij hebben minder kennis over ziekte en gezond leven, zijn vaker ziek en maken meer gebruik van zorg. Zeventien organisaties van de Alliantie gezondheid en geletterdheid tekenden daarom woensdag een pledge. Zij beloven hiermee laaggeletterdheid actief aan te pakken in de omgeving waar mensen wonen, leren, werken en zorg ontvangen. Dit meldt de Stichting Lezen & Schrijven. 
 
Laaggeletterdheid kost de samenleving jaarlijks 556 miljoen euro, waarvan 127 miljoen te maken heeft met gezondheidszorg. Uit onderzoek blijkt dat het welzijn van mensen die slecht lezen en schrijven (laaggeletterden) sterk verbetert als zij hun taalvaardigheid verbeteren. Zij voelen zich gezonder, kunnen beter voor zichzelf zorgen, zijn sociaal actiever en gelukkiger. Op het werk zorgt een betere taalvaardigheid bijvoorbeeld voor meer (fysieke) veiligheid omdat veiligheidsinstructies goed worden begrepen. Voor werkgevers levert taalscholing een hogere productiviteit en minder verzuim op.
 
Met hun handtekening onder de pledge Alles is gezondheid beloven de alliantiepartners minimaal één andere samenwerkingspartner te vinden in de gezamenlijke strijd tegen laaggeletterdheid. Sommige werken ook mee aan het vinden van meer cursisten en vrijwilligers voor taalscholing. De zeventien partners van de Alliantie gezondheid en geletterdheid zijn actief in de domeinen wijk, onderwijs, werk en zorg. Enkele van de partners zijn: Bibliotheek Utrecht, CJG Rijnmond, Hogeschool van Amsterdam, Stichting Lezen & Schrijven en de Vrije Universiteit Amsterdam. 
 
© Nationale Onderwijsgids