Normal_jeugdzorg_jongeren_jonge_mensen

Vanmiddag zijn minister Asscher en wethouder Ollongren aanwezig bij IBM in Amsterdam  voor de presentatie van het nieuwe regioplan 'Werk maken van talent'. Het ministerie van Sociale Zaken en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) investeren gezamenlijk ruim 14 miljoen euro in het programma. Het regioplan is gericht op het optimaal benutten van talent op de regionale arbeidsmarkt. De komende twee jaar worden tien  projecten uitgevoerd om mensen op te leiden of om te scholen voor banen binnen kansrijke sectoren. 

De jeugdwerkloosheid  in de Amsterdamse Metropoolregio is fors gestegen van zeven procent in 2007 naar zestien procent in 2013. In Amsterdam is dit 23 procent en van de jongeren met een niet-westerse achtergrond is bijna veertig procent werkzoekend.

Binnen het regioplan worden tien projecten uitgevoerd die in het teken staan van banen, scholing en begeleiding van talent naar regionale kansrijke sectoren zoals IT en techniek. Prof. mr Huib de Jong, rector van de Hogeschool van Amsterdam: “ROC’s, hogescholen, universiteiten en bedrijfsscholen in de MRA dragen in de uitvoering een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ik ben blij dat deze samenwerking in een aantal concrete activiteiten tot stand is gekomen”.

De verschillende projecten zijn erop gericht jongeren werkervaring op te laten doen, een beter profiel te geven in de (installatie)techniek, hospitality en logistiek, om ZZP’ers om- en bij te scholen, excellentietrajecten in het mbo in te richten, een online platform voor werkzoekende jongeren op te zetten en hoogopgeleide werklozen om te scholen tot ICT-professional. Gedurende de uitvoering wordt de netto effectiviteit  van de projecten gevolgd  en geëvalueerd om zo te komen tot kansrijk regionaal arbeidsmarkt en onderwijsbeleid.

© Nationale Onderwijsgids