Logo_2015-01-09_persbericht

Cyclus breidt de voorlichtingscampagne ‘I love afval scheiden’ uit met lesmateriaal voor leerlingen van groep 7 en 8 van het basisonderwijs. Het lespakket - met Maarten Milieu in de hoofdrol - bestaat uit een docentenhandleiding, werkbladen en een werkmap. Hiermee is een nieuw element toegevoegd aan de campagne, die vorig jaar van start ging en waar inmiddels zeven gemeenten uit de regio aan deelnemen. (Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Kaag en Braasem, Krimpenerwaard, Nieuwkoop, Waddinxveen en Zuidplas.)

Het lespakket is ontwikkeld om ook kinderen te leren bewuster met afval om te gaan. Het materiaal is een aanvulling op de rondleidingen die Maarten Milieu voor de scholen in de regio verzorgt op de afvalbrengstations. Bovendien sluit het pakket goed aan bij de vraag van basisscholen om een bijdrage te leveren aan een afvalproject of -les. Het complete lespakket bestaat uit drie interactieve lessen, maar de werkbladen kunnen ook afzonderlijk worden ingezet, bijvoorbeeld binnen een bestaand afvalproject op school.

De voorlichtingscampagne ‘I love afval scheiden’ richt zich rechtstreeks tot de bewoners van de deelnemende gemeenten. Praktische informatie en tips over afval scheiden en afvalpreventie vormen de rode draad in de communicatie. Via afvalthermometers kunnen bewoners de inzamelresultaten voor hun eigen gemeente volgen. Verder worden sprekende cijfers en prikkelende acties ingezet om bewoners te laten stilstaan bij routinematig gedrag, bijvoorbeeld het weggooien van GFT-afval bij het restafval. De campagne is opgebouwd rond thema’s. Zo kwamen in 2014 voedselverspilling en glas aan de orde. In 2015 zal onder andere aandacht worden besteed aan GFT-afval en papier. 

Het materiaal is sinds deze week beschikbaar via www.cyclusnv.nl/lespakket. 

© Nationale Onderwijsgids