deventer cursus geschiedenis

DEVENTER - Komend najaar kunt u bij Historisch Museum Deventer de cursus 'Deventer Gister en Vandaag' volgen. Een cursus over de rijke geschiedenis van deze schilderachtige Hanzestad. Daarover bericht de website van deStentor.

Deze boeiende cursus omvat een achttal dagdelen. Tijdens elk dagdeel kunnen cursisten luisteren naar twee voordrachten over de bewogen historie van Deventer, een geschiedenis die twaalfhonderd jaren telt.

Vooraf aanmelden is vereist. Aan deelname zijn kosten verbonden.

Surf voor meer informatie over de cursus 'Deventer Gister en Vandaag' naar historischmuseumdeventer.nl.

© Nationale Onderwijsgids / Richard Heeres