Normal_stichting_koppel_logo

EDE - Een groep van 16 medewerkers van de organisatie voor welzijn en kinderopvang Koppel in Ede heeft zich laten bijscholen in het werken met Voor– en Vroegschoolse Educatie (VVE). Dat meldt de organisatie op haar website.

De medewerksters zullen de opgedane kennis gebruiken voor educatieve programma's voor jonge kinderen op de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf en de eerste twee groepen van de basisschool. Aan de hand van een gestructureerde didactische aanpak krijgen de kinderen enkele keren per week les op een speelse manier.

Koppel maakt daarbij gebruik van de educatiemethoden 'Piramide' en 'Startblokken'. Met behulp van deze aanpakken zullen de medewerkers de kinderen stimuleren in hun ontwikkeling, waar zowel kinderen met een achterstand als kinderen met een voorsprong bij gebaat zijn.

© Nationale Onderwijsgids / Ype van Woersem