Langdurig ziekteverzuim vanwege corona onder onderwijspersoneel neemt toe

Onderwijspersoneel is vaker en langer ziek vanwege corona dan medewerkers in andere sectoren. Het aantal langdurige zieken met long covid in het onderwijs stijgt. Dat blijkt uit een analyse van het Onderwijsblad. Dat meldt de AOb. 

Cijfers van de Arbo Unie laten een stijging zien van langdurig ziekteverzuim vanwege corona in het onderwijs. Het aantal verzuimdagen vanwege ‘ziekte van de bovenste luchtwegen’, waar de diagnose post-covid syndroom onder valt, steeg van 2,7 procent in 2020 naar 9,7 procent vorig jaar. Landelijk lag het gemiddelde vorig jaar op 7,1 procent.

Werkbelasting neemt toe 

“Net als de zorg, waar deze cijfers ook hoger liggen, is onderwijs een kwetsbare sector”, aldus Astrid van Vonderen, woordvoerder van de Arbo Unie. Door het ziekteverzuim neemt de werkbelasting van andere collega’s toe. En dat terwijl het personeelstekort ook al hoog is. 

Relatief veel jonge mensen met long covid 

Ruim 1700 leraren en ondersteuners hebben zich gemeld bij het meldpunt ‘long covid’ van de AOb en FNV. Het gaat om relatief veel jonge mensen, een derde is tussen de 26 en 40 jaar oud. De AOb heeft in een brief aan de Tweede Kamer opnieuw gevraagd om een collectieve arbeidsongeschiktheidsregeling en compensatiemaatregelen voor werknemers met long covid. 

“Deze mensen hebben onder moeilijk omstandigheden doorgewerkt toen de maatschappij dat vroeg. Een financiële compensatie is het enige dat de regering nu nog kan doen”, aldus AOb-voorzitter Tamar van Gelder.

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk