Dinsdagochtend neemt de Rotterdamse rechtbank een besluit over het faillissement van de islamitische basisschool De Dialoog in Rotterdam. Eerder dit jaar bleek het bestuur van de Stichting ION (Islamitisch Basisonderwijs Nederland) met 4 locaties in Rotterdam, niet in staat de salarissen aan de 35 personeelsleden (waarvan ruim de helft lid is van CNV Onderwijs), te betalen.

Het ministerie besloot de bekostiging van de school gedeeltelijk te staken vanwege de tegenvallende prestaties. Op 1 augustus besloot het bestuur van De Dialoog de school definitief te sluiten. Vanaf 1 september zijn vanwege geldgebrek geen salarissen meer uitbetaald aan het personeel.

Onvermijdelijke stap
Michel Rog, voorzitter van CNV Onderwijs betreurt de gang naar de rechter maar noemt dit ‘een onvermijdelijke stap omdat wij de belangen van het personeel op deze school willen verdedigen. Zolang de school niet failliet is, wil de uitkeringsinstantie geen uitkering verstrekken aan de werknemers.'

Het faillissement dat CNV Onderwijs namens de leden op de school, bij de rechter heeft aangevraagd, is de enige mogelijkheid om het personeel een WW-uitkering te geven. Rog is verontwaardigd over het feit dat het ministerie niet bereid bleek om de bekostiging van de school positief af te ronden ‘zodat het personeel tijdens de opzegtermijn kon worden doorbetaald. Een klein gebaar van de zijde van het ministerie zou veel menselijk leed hebben voorkomen,' aldus de voorzitter van CNV Onderwijs.

De zaak komt morgenochtend voor en kort daarop volgend zal de rechter uitspraak doen.