Wegens de onverminderde groei in de kinderopvang wordt in 2011 een tekort van 230 miljoen in de kinderopvang verwacht. Het demissionaire kabinet vangt dit tekort op door een extra bijdrage van ouders die gebruik maken van kinderopvang te vragen. In het voorjaar heeft de Tweede Kamer ingestemd met dit voorstel.

Door de voorgestelde aanpassing van de toeslagentabel gaan ouders uit alle inkomensgroepen eenzelfde percentage meer betalen aan ouderbijdrage. Het aandeel van ouders in de totale kosten voor kinderopvang wordt door de aanpassing van de ouderbijdrage gemiddeld 26% voor 2 kinderen.

Op dit moment betalen ouders ongeveer 21% mee aan de kosten voor kinderopvang. Dit betekent dat ouders bij een uurprijs van € 6,20 gemiddeld € 1,60 per uur gaan betalen voor 2 kinderen in plaats van € 1,30 per uur in de huidige situatie.

In onderstaande tabel kunt u zien wat deze verandering voor u betekent volgend jaar.

  verzamelinkomen 2011 ouderbijdrage per maand in 2010 ouderbijdrage per maand in 2011   verschil tussen  2010 en 2011
 minimum € 20.000  € 44  € 65  € 21
 modaal € 35.000  € 86  € 113  € 27
 2x modaal € 70.000  € 205  € 250  € 45
 2,5 keer modaal € 85.000  € 269  € 323  € 54

In 2012 komt daar een versobering bovenop van 310 miljoen. De invulling van deze maatregel geldt dus vanaf 2012 en wordt door een volgend kabinet ingevuld.

Bron: Rijksoverheid