Bijna de helft van de kinderen in de leeftijd van zes tot twaalf jaar vindt zijn schoolplein te saai en te klein. Ze zouden veel vaker op het schoolplein spelen als er meer ruimte is, meer te doen valt en de route ernaartoe veiliger is. Driekwart van de kinderen wil meehelpen om het schoolplein beter te maken en zo te houden. Ook 61 procent van de ouders is bereid om hiermee te helpen.

Deze gegevens komen uit een onderzoek in opdracht van Jantje Beton naar spelen op het schoolplein tijdens en na schooltijd. Het onderzoek werd uitgevoerd door marktonderzoeksbureau Qrius.

'Het is hoog tijd voor verandering. Scholen zijn wettelijk verplicht om 3m2 buitenspeelruimte per kind te reserveren. Dit zijn 2100 kinderen op een schoolplein zo groot als een voetbalveld! En dan hebben we het nog niet eens over de treurige toestand van de speelvoorzieningen,' aldus Rob van Gaal, directeur van Jantje Beton.

56 procent van de kinderen geeft aan dat zij graag buiten schooltijd op het schoolplein wil spelen. Uit het onderzoek blijkt dat dit lang niet altijd kan. Ruim een derde van de kinderen kan niet na schooltijd op het schoolplein spelen, omdat het hek dicht is. In Limburg en Noord-Brabant is dit percentage nog hoger. Hier staat de helft van de kinderen voor een gesloten hek.

In het onderzoek is ook gekeken of de route naar het schoolplein veilig is. Voor 39 procent van de ouders is een niet veilige route een belemmering om hun kind er te laten spelen. Eenzelfde percentage van de kinderen geeft aan niet op het schoolplein te spelen omdat zij dan een onveilige straat moeten oversteken. Voor de kinderen van zes tot acht jaar is dit zelfs 56 procent.

Woensdag 8 september begint de Jantje Beton Loterij. 100.000 kinderen van de basisschool verkopen tot en met 29 september loten van 2 euro. De helft van de opbrengst mag de school zelf besteden om bijvoorbeeld het schoolplein op te knappen of materiaal te kopen om buiten te spelen. De andere helft gebruikt Jantje Beton om het spelen in de buurt leuker, uitdagender en veiliger te maken.

© Nationale Onderwijsgids