Nu de scholen in Nederland weer zijn begonnen, start het Liliane Fonds de campagne ‘Trek aan de bel met meedoen.nl'. Hiermee vraagt het fonds aandacht voor het recht op onderwijs voor ieder kind. Het Liliane Fonds roept alle basisscholen in Nederland op om op woensdag 15 september om 8.30 uur een minuut lang aan de bel te trekken.

Met veel toeters en bellen kunnen kinderen stilstaan bij leeftijdsgenoten aan de andere kant van de wereld. De actie is opgezet vanuit de gedachte dat kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden het recht hebben om te kunnen meedoen.

Ieder kind heeft recht op onderwijs
In Nederland is het vanzelfsprekend dat kinderen naar school gaan. In ontwikkelingslanden is dat anders. Daar krijgen miljoenen kinderen geen onderwijs. De redenen: vaak zijn de scholen te ver weg, zijn de scholen niet toegankelijk als je een handicap hebt, hebben de ouders geen geld of moeten de kinderen al werken.

Volgens de UNESCO, de onderwijsorganisatie van de Verenigde Naties, zijn er onder de niet-schoolgaande kinderen onevenredig veel kinderen met een handicap, naar schatting 25 miljoen. Omdat ze bijvoorbeeld slecht lopen, blind of doof zijn. Het Liliane Fonds zet zich in om die kinderen, ondanks hun handicap, naar school te laten gaan. Want onderwijs is een basisrecht voor ieder kind. Bovendien is het Liliane Fonds ervan overtuigd dat armoede mede te bestrijden is door onderwijs en opleiding.

Klik hier voor meer informatie.

© Nationale Onderwijsgids