Pogingen om het leerlingenvervoer te verbeteren zijn op niets uitgelopen. Aldus Balans, de organisatie voor ouders van kinderen met gedragsproblemen. Een nogal voorbarige conclusie, vindt de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

In veel gemeenten gaat het vervoer naar wens, maar in sommige gemeenten zijn er klachten. Daarom is een traject ingezet om het leerlingenvervoer te verbeteren.

Handboeken
Vervoerders, rijk, zorgverzekeraars, gebruikersorganisaties én de VNG werken samen aan beter contractvervoer. Zo verschenen eind 2009 de handboeken 'Professioneel Aanbesteden', waarin diverse kwaliteitsadviezen staan.

Gemeenten moeten wel de gelegenheid krijgen aan de slag te gaan. Pas in een nieuwe aanbestedingsronde kan een gemeente de adviezen toepassen in de contracten.

Achtergrond
Onder voorwaarden kunnen ouders van kinderen met gedragsproblemen aanspraak maken op aangepast vervoer, in taxi's of taxibusjes. Hiervoor sluiten gemeenten contracten met een vervoerder. In de meeste gemeenten moet het vervoer worden aanbesteed. De kwaliteit van dat contractvervoer staat geregeld ter discussie. Zo ook vandaag, terwijl het schooljaar nog maar net begonnen is.

Dialoog
De VNG verwacht een kwaliteitsimpuls van het gebruik van de handboeken. Verder loopt overigens nog een intensief traject waarbij de dialoog tussen aanbesteders, vervoerders en reizigers centraal staat.

Lees ook: Alarm over leerlingenvervoer met taxi