De gemeente Sittard-Geleen investeert een miljoen euro in het verbeteren van het binnenklimaat van elf scholen, zo meldt BlikOpNieuws.nl. Het gaat om scholen uit het basis- en speciaal onderwijs met in totaal 119 groepslokalen.

Door het installeren van mechanische toe- en afvoersystemen met warmteterugwinning kan het binnenklimaat fors verbeterd worden. Het Rijk draagt ongeveer de helft van de 1 miljoen euro bij.

'Een goede en gezonde leeromgeving voor jeugd is ontzettend belangrijk', aldus wethouder Berry van Rijswijk van de gemeente Sittard-Geleen. 'In het kader van de crisisbestrijding heeft het kabinet een fors bedrag uitgetrokken voor de verbetering van het binnenklimaat op basisscholen'.

In overleg met de scholen is besloten om voor alle scholen in de gemeente een Energie en Binnenmilieu Advies (EBA) te laten opstellen. Aan de hand hiervan is de lijst met scholen en lokalen opgesteld waar voor 31 december 2010 de aanpassingen gereed moeten zijn.

© Nationale Onderwijsgids