Over twee weken gaan 30 Young Professionals op naar de top in de Indiase Himalaya. De expeditie start vanuit het op 9 augustus getroffen Noord Indiase Leh (Ladakh), mits de condities dat toelaten.

De Atma Challenge groep zet zich in voor stichting Atma. Atma is een stichting en ondersteunt kleine ontwikkelingsorganisaties die zich inzetten voor kwalitatief beter onderwijs voor kinderen van alle kasten, rassen, religies en achtergronden in India.

Iedere deelnemer aan de expeditie zamelt zoveel mogelijk sponsorgeld in zodat stichting Atma haar belangrijke werk kan voortzetten. Met de beklimming van de 6100 meter hoge berg Stok Kangri in de Himalaya, onder leiding van René de Bos, vraagt de Atma Challenge groep aandacht voor deze stichting. René de Bos was de eerste Nederlander op de top van de Mount Everest.

Tijdens het voortraject van deze Challenge bereiden alle deelnemers zich gedurende een half jaar voor op het fysieke en mentale aspect van de expeditie en besteden veel tijd aan het binnenhalen van sponsorgelden Iedere deelnemer dient minimaal €1000, - in te zamelen voor Atma. Er zijn veel initiatieven ondernomen, zoals het organiseren van een Pub quiz, feestjes, het geven van presentaties onder gezelschappen en meerdere bedrijven en instanties zijn aangeschreven.

Inmiddels heeft de groep al €36.000,- bij elkaar opgehaald! Dit is al een fantastisch bedrag! Veel bedrijven zijn bereid geweest deze Challenge en het voortraject te steunen. Zo werden trainingen aangeboden door Deloitte, Bergkracht en Peak Experience en boden Nuon, LinQ en de Hogeschool van Amsterdam faciliteiten om de voorbereiding zo goed mogelijk te laten verlopen.

Iedere opgebrachte euro gaat rechtstreeks naar stichting Atma. Lokale ontwikkelingsorganisaties ( NGO's) die werken aan een betere kwaliteit van het onderwijs in India, worden voor een langere periode gesteund door Atma. Door middel van trainingen, workshops, kennisoverdracht en de inzet van vrijwilligers worden dit weer duurzame en gezonde NGO's.

Met behulp van het sponsorbedrag dat de Atma Challenge groep ophaalt kan stichting Atma nog meer NGO's ondersteunen.