Tijdens onderhoudswerkzaamheden in de zomervakantie zijn in het schoolgebouw van basisschool De Brug in Utrecht in het speellokaal asbesthoudende materialen aangetroffen. De werkzaamheden zijn onmiddellijk gestopt en het schoolbestuur heeft in overleg met de gemeente meteen een onderzoek laten instellen door een gespecialiseerd bedrijf. Inmiddels is het gebouw veilig verklaard en kunnen de kinderen komende maandag aan hun nieuwe schoolseizoen beginnen.

Uit dit onderzoek is gebleken dat er op meerdere plekken in de achterbouw van de school asbesthoudende materialen verwerkt zijn. Tijdens de onderhoudswerkzaamheden zijn op twee plaatsen in het speellokaal beschadigingen ontstaan. Door beschadigingen is het mogelijk dat asbestvezels in de lucht komen. Op één van de genomen monsters in de achterbouw van de school zijn sporen van asbestvezels aangetroffen. In de rest van het gebouw zijn in de lucht geen asbestvezels aangetroffen. Er is geen gevaar voor de gezondheid.

Veilig verklaard
Op 11 augustus is het gebouw inpandig gereinigd, zijn de asbestvezels verwijderd en zijn er opnieuw luchtmonsters genomen. Het hele gebouw is veilig verklaard voor gebruik. Uit voorzorg hebben schoolbestuur en gemeente besloten de achterbouw niet meer te gebruiken totdat de asbesthoudende materialen zijn weggehaald. Dit is in navolging van het onderzoeksadvies.

Totdat de sanering gereed is worden de schoolkinderen en de kinderen van de BSO (Buitenschoolse Opvang van Ludens) opgevangen in het voorste gedeelte van het schoolgebouw aan de Billitonkade en in het hoofdgebouw aan de Laan van Nieuw Guinea.

Onderhoud
De gemeente Utrecht investeert in onderwijshuisvesting. Onder andere door achterstallig onderhoud van schoolgebouwen aan te pakken. Daarbij kan het voorkomen dat een veelgebruikt bouwmateriaal als asbest wordt ontdekt. Tot in de jaren tachtig werd asbest vaak toegepast in gebouwen. In 1994 werd asbest volledig verboden.

Ook in de Professor Kohnstammschool in Utrecht werd deze zomer asbest aangetroffen. Uit onderzoek bleek dat de asbest daar geen gevaar opleverde voor leerlingen en docenten.