Zestig basisscholen in Enschede willen leerboerderijen inzetten om kinderen die dreigen vast te lopen in het reguliere onderwijs extra rust en aandacht te geven, zo meldt De Twentsche Courant/Tubantia.

Kinderen die niet lekker in hun vel zitten kunnen zo tijdelijke begeleiding krijgen op een leerplek in het groen. De leerboerderijen zijn een voorbeeld van passend onderwijs, dat het ministerie van Onderwijs vanaf 2012 wil invoeren.

Agrariërs die de kinderen willen helpen kunnen informatie inwinnen bij het Trajectbureau Boer-en-Maat. Op 7 september wordt een speciale informatie-avond georganiseerd.

© Nationale Onderwijsgids