Orthopedagogen willen meedenken met 'deltaplan lerarentekort'

Werkgevers en werknemers in het primair en voortgezet onderwijs slaan de handen ineen en presenteerden deze week de belangrijkste bouwstenen voor een ‘deltaplan lerarentekort’. Om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren moet het aanpakken van het lerarentekort de eerste prioriteit van het nieuwe kabinet zijn. Dat meldt Ilse van der Mark, Beleidsadviseur Onderwijs bij de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO).

Leraren en schoolleiders worden in hun professionele handelen onder andere geadviseerd door onderwijsondersteuners en onderwijsbegeleiders, die enerzijds de leraren en schoolleiders voor hun taken toerusten en anderzijds een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs.

Complexe situaties 

Steeds meer leraren voelen zich niet bekwaam om, naast hun didactische taken, goed in te spelen op ouders en leerlingen met tal van complexe vragen. Veel van deze complexe situaties vergen een wetenschappelijk onderbouwde aanpak, een aanpak waarvoor de leraren niet zijn opgeleid

Ondersteuning en advies 

De orthopedagoog kan hen daarin ondersteunen en adviseren.

Echter, steeds meer orthopedagogen dreigen het onderwijs te verlaten, onder meer omdat hun salaris achterblijft bij dat van leraren. Dat blijkt uit de ledenpeiling die de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO) vorig jaar uitzette onder haar leden. Daar moet wat aan gebeuren, want orthopedagogen zijn noodzakelijk voor het onderwijs.

Inclusief onderwijs 

Een deltaplan dat zich uitsluitend richt op leraren en schoolleiders kan het realiseren van inclusief onderwijs in de weg staan. Wanneer orthopedagogen het onderwijs de rug toekeren, komen er meer zorgtaken bij leraren terecht. Het risico is groot dat kwetsbare leerlingen en hun ouders daar de dupe van worden. Met alle gevolgen van dien voor verdere kansenongelijkheid voor kinderen in het onderwijs.

Betere arbeidsvoorwaarden 

De NVO roept op om in het deltaplan ook aandacht te hebben voor de rol van het onderwijsondersteunend personeel in het onderwijs, waaronder de orthopedagoog. Betere arbeidsvoorwaarden zijn noodzakelijk om ook in de toekomst orthopedagogische expertise voor het onderwijs te behouden.

Door: Nationale Onderwijsgids