Onderwijs Oekraïense kinderen het liefst bij bestaand nieuwkomersonderwijs

Alle kinderen die in Nederland verblijven hebben recht op onderwijs en zijn ook leerplichtig. Dat geldt dus ook voor nieuwkomers, en veel Nederlandse scholen ontvangen op dit moment ruimhartig Oekraïense leerlingen. Het is daarbij belangrijk, benadrukt de Inspectie van het Onderwijs, dat scholen zorgen voor een passend aanbod voor de nieuwkomers. Het heeft overigens de voorkeur dat Oekraïense leerlingen een plek vinden in het bestaande nieuwkomersonderwijs (taalklassen en internationale schakelklassen) als daar ruimte is. Dat meldt de Onderwijsinspectie. 

Dat laatste staat ook in een brief van de minister aan de Tweede Kamer van 17 maart 2022. 

Tijdelijke voorzieningen onderwijs 

Bij de beoordeling van scholen en opleidingen zal de inspectie vanzelfsprekend rekening houden met de bijzondere omstandigheden. Overigens is het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap momenteel bezig om de kaders te bepalen voor tijdelijke voorzieningen voor het onderwijs aan Oekraïense leerlingen, in samenspraak met de organisatie voor ondersteuning onderwijs aan nieuwkomers LOWAN, de PO-Raad en VO-raad en de Inspectie van het Onderwijs.

Door: Nationale Onderwijsgids