De belangen van kinderen in de noopvang moeten voorop staan

UNICEF is nog altijd verontrust over de omstandigheden waarin kinderen in de Nederlandse noodopvang moeten wonen. Na een eerdere noodkreet in oktober is er aan de kindvriendelijkheid van de opvang weinig tot niets verbeterd. Inmiddels traint de kinderrechtenorganisatie vrijwilligers van lokale organisaties in de noodopvang om kinderen een veilige plek te bieden om te spelen en weer even gewoon kind te kunnen zijn. Dat meldt UNICEF. 

Op dit moment verblijven meer dan 1500 kinderen in noodopvanglocaties in Nederland. De verwachting is dat de komende tijd meer kinderen en gezinnen bescherming zoeken in Nederland en opvang nodig hebben. Zij wonen in tijdelijke locaties, gebouwen of tenten die overvol zijn en vaak niet veilig of geschikt voor kinderen. Het gaat om kwetsbare kinderen die al veel hebben meegemaakt. UNICEF blijft benadrukken dat deze kinderen begeleiding, onderwijs en de juiste zorg nodig hebben en ook tijdens hun verblijf in de asielopvang niet belemmerd mogen worden in hun ontwikkeling. In de praktijk ontbreekt het aan veel voorzieningen die kinderen nodig hebben en worden gezinnen van de ene locatie naar de andere verplaatst, wat voor deze kinderen opnieuw voor heel veel stress zorgt.

Kindvriendelijke kamer 

Om kinderen de kans te geven om weer even gewoon kind te kunnen zijn, is er sinds deze week een speciale kinderkamer in de noodopvang in Gorinchem. In deze kindvriendelijke ruimte kunnen ongeveer 30 kinderen tot rust komen en spelen. Voordat deze kamer er was, waren de gangen en het trappenhuis het speelterrein van de kinderen. De vrijwilligers van de lokale stichting KLIK, die de kinderen in de kindvriendelijke kamer begeleiden, zijn getraind door UNICEF. ‘Het is een stapje vooruit. Maar voor daadwerkelijk kindvriendelijke asielopvang is heel veel meer nodig', zegt Suzanne Laszlo, directeur van UNICEF Nederland. ‘Wij blijven onophoudelijk aandacht vragen voor de situatie van deze kwetsbare kinderen, die al zo veel hebben meegemaakt. De belangen van kinderen in de asielopvang moeten voorop staan. Noodopvang is geen passende oplossing voor kinderen. Volgens het Kinderrechtenverdrag hebben zij het recht op kindvriendelijke en veilige asielopvang, ook om verdere psychische en ontwikkelingsschade te voorkomen.’

Asielopvang 

In de vorige week verschenen beoordeling van het VN-Kinderrechtencomité wordt asielopvang specifiek genoemd als thema waarop Nederland dringend de rechten van kinderen beter moet naleven. UNICEF vraagt de Nederlandse overheid om, in lijn met het Kinderrechtenverdrag, de rechten van kinderen in de noodopvang en reguliere asielopvang te waarborgen en hun belangen voorop te stellen.

Door: Nationale Onderwijsgids