Week Tegen Pesten: niemand mag zich op school buitengesloten voelen

De landelijke Week Tegen Pesten start vandaag (27 september) en duurt tot en met vrijdag 1 oktober. Het thema van dit jaar is: Buitensluiten? Uitgesloten! In deze week staat het aanpakken van pesten en het werken aan een sociaal veilige school centraal. Dit meldt de Algemene Vereniging Schoolleiders. 

Dat het belangrijk is om aandacht te besteden aan het voorkomen van pesten bevestigen cijfers die De Kindertelefoon onlangs publiceerde. Vanaf het moment dat de scholen weer opengingen na de tweede lockdown is het aantal gesprekken dat De Kindertelefoon voerde over pesten met bijna 50 procent gestegen. Uit diezelfde cijfers is gebleken dat buitensluiten in de top 5 van meest genoemde pestmanieren staat. 

Veilige klas

Nu leerlingen elkaar dit schooljaar weer fysiek mogen zien is het belangrijk om meteen een veilige klas te creëren. In deze eerste weken bouw je namelijk met elkaar het fundament voor een fijne groepssfeer. Daar helpt de Week Tegen Pesten bij.

Met het (gratis) lesmateriaal dat aansluit bij het thema Buitensluiten? Uitgesloten! kunnen leraren in de klas direct gaan werken aan positief gedrag en een fijne sfeer. 

Door: Nationale Onderwijsgids