Uitgestelde uitbraak RS-virus door sluiting basisscholen en kinderopvang

Het RS-virus veroorzaakt een (ernstige) luchtweginfectie bij met name jonge kinderen en zorgt normaal gesproken vooral in de winter voor veel ziekenhuisopnames. Sinds de invoering van de coronamaatregelen in 2020 en 2021 is dit nauwelijks het geval. De sluiting van de scholen lijkt een belangrijke rol te hebben gespeeld in het remmen en verspreiden van het RS-virus afgelopen winter. De afgelopen weken is echter een ongebruikelijke toename te zien van patiënten met het RS-virus. Dit meldt Nivel.

De sluiting van de scholen lijkt een belangrijke rol te hebben gespeeld in het remmen en verspreiden van het RS-virus afgelopen winter. In landen waar er sinds de COVID-19 pandemie een verlate RS-virus epidemie is vastgesteld (in de lente of zomer), zoals Frankrijk, IJsland, Australië en Zuid Afrika, waren de basisscholen en kinderopvang geopend vlak voor en tijdens de RS-virusepidemie. Sluiting van de scholen lijkt hierom een belangrijke rol te spelen in de remming van de verspreiding van het RS-virus. 
 

Heropening basisscholen en kinderopvang

Sinds in Nederland de basisscholen en kinderopvang weer geopend zijn, zien we dat het aantal patiënten met een RS-virusinfectie vanaf april iets toeneemt in de virologische weekstaten van de Nederlandse Werkgroep Klinische Virologie. De laatste twee weken is de toename groter, 14 patiënten per week. Bij 21 patiënten per week is er sprake van een epidemie. Naar verwachting zal de uitbraak niet zo groot zijn als in de winterperiodes, dankzij de naderende schoolvakanties.
 

RS-virusepidemie mogelijk groter en buiten winterseizoen

Met een literatuuronderzoek heeft Nivel onderzocht wat de impact van de coronamaatregelen is op de verspreiding van het RS-virus. Op basis daarvan zijn 4 mogelijke scenario’s beschreven voor het tijdstip en de omvang van de volgende RS-virusepidemie in Nederland. De belangrijkste conclusies zijn dat de RS-virusepidemie kan starten buiten het winterseizoen, bijvoorbeeld in de zomer. Dit scenario lijkt momenteel realistisch. 
 

Schoolvakanties remmen mogelijk aantal RS-virusinfecties

Het onderzoek wijst ook uit dat de omvang van de RS-virusepidemie groter zal zijn, omdat meer kinderen (gelijktijdig) vatbaar zijn voor een RS-virusinfectie. Normaal gesproken heeft 60-70% van de kinderen onder de 1 jaar en bijna alle kinderen onder de 2 jaar een RS-virusinfectie doorgemaakt. Doordat er weinig RS-virus was het afgelopen jaar is de groep jonge kinderen zonder immuniteit tegen het RS-virus gegroeid en zal de omvang van de RS-virusepidemie groter zijn. De verwachting is echter wel dat de schoolvakantie het aantal RS-virusinfecties kan remmen.
 
Door: Nationale Onderwijsgids
Bron: Nivel, https://www.nivel.nl/nl/nieuws/onderzoek-voorspelt-mogelijke-rs-virusuitbraak-deze-zomer-momenteel-al-toename-zichtbaar-het, geraadpleegd 21/06/2021