Thiememeulenhoff en Rijksmuseum maken magazine voor groep 8 over slavernij

In samenwerking met het Rijksmuseum heeft uitgever van leermiddelen ThiemeMeulenhoff onlangs het magazine ‘Slavernij… en nu?’ uitgebracht. Het magazine is gemaakt om het onderwerp slavernij beter bespreekbaar te maken in de klas, maar ook thuis. Dit meldt ThiemeMeulenhoff.

 

De aanleiding voor het magazine is de tentoonstelling van het Rijksmuseum wanneer het museum zijn deuren weer kan openen. Om zoveel mogelijk mensen de kans te geven de tentoonstelling te bezoeken is Slavernij verlengd tot eind augustus. In de tentoonstelling staan tien persoonlijke verhalen centraal  van mensen die in slavernij leefden, van slavenhouders en mensen die in slavernij naar Nederland zijn gehaald.

Verhalen over slavernij en racisme

Dankzij drie particuliere schenkers verschijnt het magazine in een oplage van 250.000 en wordt het uitgedeeld aan alle leerlingen van groep 8 van de basisschool en aan alle brugklassers in Nederland en aan alle groep 8 leerlingen op Curaçao. Het magazine bevat o.a. verhalen over verzetshelden tegen slavernij en racisme, het leven van een tot slaaf gemaakt meisje, een zoektocht naar de stamboom van Milouska Meulens en een inspirerend spoken word.

Zoals gezegd is het magazine over slavernij gemaakt om het onderwerp meer bespreekbaar te maken. Om docenten daarbij te helpen, is er van elk artikel in het magazine een leskaart met een opdracht en/of vragen gemaakt. Deze leskaarten zijn gepubliceerd op Thiemo, een voor iedereen vrij toegankelijk (docenten) platform.

Vernieuwend materiaal

ThiemeMeulenhoff is educatief partner van het Rijksmuseum. Met elkaar zoeken zij de verbinding als het gaat om (vernieuwend) educatief materiaal voor leerlingen in het basis-, voortgezet én beroepsonderwijs.

Door: Nationale Onderwijsgids