Minister van Engelshoven op bezoek bij De Schoolschrijver

Demissionair minister Ingrid van Engelshoven (D66) van het Ministerie van OCW hoopt op een regeerakkoord dat “die ene cruciale zin gaat bevatten over het belang van leesonderwijs”. De minister zei dit vorige week maandag tijdens een digitaal werkbezoek aan stichting De Schoolschrijver en aan basisschool De Mijlpaal in Amsterdam. Ze haalde daarbij de onderzoeksresultaten aan over het dalend leesplezier onder kinderen in Nederland en noemde die ‘een van de meest pijnlijke constateringen van de afgelopen jaren’. Dit meldt De Schoolschrijver.

Het stimuleren van leesplezier bij kinderen lijkt niet eenvoudig, maar aan het aanbod aan kinderboeken ligt het niet, signaleert Van Engelshoven: “Ik geloof dat we een van de landen zijn met het meeste aanbod aan goede en leuke jeugdliteratuur.” Tijdens het werkbezoek werd besproken dat de oplossing om meer impact te maken op kinderen vooral ligt in de samenwerking van meerdere partijen om het kind heen.
 

Leesplezier niet alleen een taak voor de scholen

De Schoolschrijver ontving de minister voor een gesprek over de aanpak van de stichting, die lesprogramma’s maakt waarin kinderboekenschrijvers, lezen, verhalen schrijven en kinderliteratuur een grote rol hebben. De minister sprak met De Schoolschrijver-directeur Annemiek Neefjes en met schooldirecteur Bas van der Geest (OBS De Mijlpaal), Arnold Jonk (bestuurder scholenkoepel STAIJ en bestuurslid De Schoolschrijver) en kinderboekenschrijver Ruben Prins.
 
De aanwezigen waren het erover eens dat de opdracht om kinderen tot lezen te motiveren niet alleen bij scholen hoort te liggen. De minister benadrukte dat het leesoffensief een gezamenlijke taak is, waarbij ook ouders, bibliotheken, schrijvers en instellingen als De Schoolschrijver (dit jaar toegetreden tot de culturele Basisinfrastructuur) en andere partijen een rol hebben..
 

Meer kinderen bereiken, meer impact maken, meer gas geven

Tijdens het virtuele schoolbezoek vertelden leerlingen van groep 8c van De Mijlpaal via de webcam aan de minister wat ze geleerd hadden van een digitaal lesprogramma van De Schoolschrijver. Ze hadden personages en verhalen bedacht, en hadden technieken geleerd om een verhaal interessant te maken en structuur te geven. De minister prees hun ideeën en constateerde dat het geleerde aansloeg.
 
Door: Nationale Onderwijsgids