Scholen ontvangen uitnodiging landelijk onderzoek leerpotentie leerlingen groep 6

Binnenkort ontvangen basisscholen in heel Nederland een uitnodiging om dit voorjaar deel te nemen aan een onderzoek naar de leerpotentie van leerlingen in groep 6. Bij deze leerlingen wordt de Niet-Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test (NSCCT) afgenomen. Deze test geeft een indicatie van de onderwijsprestaties waartoe een leerling in staat zou moeten zijn. De school ontvangt de resultaten op groepsniveau. Dit onderzoek staat los van het Nationaal Programma dat deze week is gepresenteerd. Dit meldt het ministerie van Onderwijs.

Het CBS gebruikt de resultaten van dit onderzoek om de indicator onderwijsachterstanden te herijken. Deze indicator vormt de basis voor de verdeling van onderwijsachterstandsmiddelen over scholen en gemeenten. Het thema onderwijsachterstanden is actueler dan ooit en het is van groot belang dat de landelijk beschikbare middelen daarvoor terecht komen bij de leerlingen die deze het hardst nodig hebben, aldus het ministerie.

Onderzoekers van KBA Nijmegen en het Kohnstamm Instituut voeren het onderzoek uit. Dat gebeurt op verzoek van het ministerie van Onderwijs, het CBS, het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) en het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO).

Door: Nationale Onderwijsgids