Slob wil niet dat basisscholen aan halve klassen lesgeven

Het is niet de bedoeling dat basisscholen alleen aan halve klassen fysiek lesgeven, als ze vanaf volgende week weer opengaan. Verschillende scholen maken zich zorgen of het heropenen wel veilig is en overwegen het opsplitsen van klassen. Maar de demissionair onderwijsminister Arie Slob benadrukt dat "alle scholen voor alle leerlingen" open moeten.

Scholen kunnen er toch voor kiezen aan halve klassen les te geven als er te weinig leraren beschikbaar zijn. Anders kan "de continuïteit van het onderwijs" in gevaar komen, zegt Slob.
 
Ook is het nadrukkelijk het idee dat echt alle scholen opengaan, tenzij de GGD besluit dat een school dicht moet of als er te weinig leraren zijn. Als scholen toch niet open willen, dan komt de Inspectie langs. "Dat begint altijd met een gesprek", zegt een woordvoerder van het ministerie. Slob wilde niet uitweiden over welke stappen verder mogelijk zijn. Hij benadrukte dat de heropening "zo veilig mogelijk" is dankzij de genomen maatregelen.
 

Afstand houden

Een van de maatregelen is dat kinderen in de groepen 4, 5 en 6 in vijftallen gaan samenwerken en afstand houden tot de rest, als dat mogelijk is. Voor groep 7 en 8 zijn dit tweetallen. Maar dit kan problemen opleveren in de vaak al volle klassen, die niet zelden uit 25 kinderen of meer bestaan. De minister erkent dat niet alle scholen ruimte hebben om deze maatregel goed op te volgen. De komende dagen moeten scholen kijken wat wel en niet kan, zegt hij.
 
Eerder waren er grote zorgen over het advies van het Outbreak Management Team (OMT) om de basisscholen weer te openen. Dat advies heeft Slob grotendeels overgenomen. Partijen uit het onderwijsveld, waaronder de PO Raad, vonden dat advies niet werkbaar. Vooral het voornemen om in groepjes te werken, werd slecht ontvangen.
 
Volgens Slob is woensdag vooral "een praktische vertaling" gegeven en "staat iedereen van harte achter de maatregelen". Hij snapt dat er zorgen zijn, maar hij adviseert om ook "heel goed te kijken naar welke aanvullende maatregelen we nemen om de risico's zo laag mogelijk te houden". "De zorgen die er zijn, nemen we serieus."
 
Door: ANP